fb-pixel
Asistența periodică SSM cuprinde:
 • checkInstruirea generala, la locul de munca, si periodica
 • checkIntocmirea fiselor individuale de instructaj
 • checkVerificarea prin teste a cunostintelor dobandite in domeniul SSM Monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie
 • checkVerificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului
 • checkEvidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarilor
 • checkEvidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare
 • checkEvidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic
 • checkEfectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora
 • checkEvidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • checkRealizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor
 • checkAsistenta pe timpul controlului organelor abilitate ale ITM
Asistenta periodica PSI cuprinde:
 • checkEfectuarea instructajului general, la locul de munca si periodic PSI
 • checkInstruirea noilor angajati din punct de vedere PSI
 • checkIntocmirea fiselor individuale de instructaj PSI
 • checkVerificarea prin teste a cunostintelor dobandite de PSI
 • checkVerificarea modului de respectare a prevederilor legale PSI
 • checkIntocmirea instructiunilor pentru noi angajati sau la schimbarea locului de munca
 • checkAsistenta PSI privind siguranta lucrarilor sau serviciilor efectuate in incinte apartinand altor companii Intocmirea planului de evacuare/actiune in caz de incendiu/forta majora daca se schimba specificul activitatii
 • checkAsistenta pe timpul controlului organelor abilitate pe linie de PSI

Lasa-ne mai jos datele tale de contact. Te vom contacta in cel mai scurt timp pentru a-ti prezenta oferta.


chat-side-menu
logo-prevento
Hei! Te pot ajuta cu ceva?
chat-side-menu-close